silon-wr-512-1.png

خمیرپیگمنت زرد ۵۱۳۳

Silon Yellow 5133 Alkyd-Based Pigment Paste

معرفی خمیرپیگمنت روغنی آلکیدی زرد ۵۱۳۳

Introduction

خمیر پیگمنت زرد روغنی ۵۱۳۳ سیلون، برپایه حلال و آلکید لانگ اویل و با بهره‌گیری از دیسپرس کننده‌های پلیمریک تولید شده است. این خمیر پیگمنت، پوششی و دارای براقیت و شفافیت بالا است. به دلیل مقاومت نوری و جوی خوب، در پوشش‌های داخلی و خارجی، قابل استفاده است.

Silon Yellow 5133 S is a solvent based pigment preparation dispersed in long oil alkyd resin by polymeric dispersing agent. It is bright color, strong coloring power, high light and weathering resistance, no migration property, interior and exterior recommended

مشخصات فنی رنگ‌دانه

Pigment properties

کد فام

PY34

Color Index

PY34

نام شیمیایی

کرومات سرب

Name

Lead Chromate pigment SO2 Resistance

نوع

معدنی

Type

Inorganic

فام

زرد 34 (لایت)

Shade

Yellow 34 (Light)

ترنسپرنسی

پوششی

Transparency

Opaque

براقیت

براق

Glossy

Gloss

مقاومت نوری
(1-8)

خوب (7-6)

Light Fastness
(1-8)

Good (6-7)

مقاومت جوی
(1-5)

خوب (4)

Weathering Fastness
(1-5)

Good (4)

فول شید

Masstone

تینت شید

Tint

مشخصات فنی خمیر پیگمنت

Pigment Paste properties

درصد پیگمنت

53%

Pigment %

53%

درصد جامد کل

74%

Total solid content

74%

قدرت تینت

±5%
نسبت به شاهد

Tint strength

±5%
Relative to the standard

حداکثر نرمی ذرات

10
میکرون

Maximum Particle size

10
Micrometre

دانسیته

1.7
گرم بر سانتی‌متر مکعب

Specific gravity

1.7
gr/cm3

ویسکوزیته

75 تا 85 کربس
در دمای 25 درجه سانتی‌گراد

Viscosity

Kbs 75-85
In 25 ºC

کاربرد در نمای داخل

Interior

کاربرد در نمای خارج

Exterior

سازگاری با رزین

آلکید لانگ اویل
آلکید مدیوم اویل

Resin Compatibility

Long Oil Alkyd
Medium Oil Alkyd

کاربرد در صنایع

Application in industries

راهنما مصرف

Guide

 آلکید لانگ اویل، حلال، افزودنی‌های ترکننده، پخش کننده، ضدتجمع، ضد رسوب، ضد رویه

Dispersant Compound
long-oil alkyd resin, solvent, wetting agent, dispersing agents, deflocculant, anti-salting, anti-deposition, anti-crust

این محصول در حلب فلزی 18 کیلوگرمی و بشکه فلزی 190 کیلوگرمی ارائه می‌شود.

Packing
Metal tin:  18 Kg
Metal barrel: 190 Kg

در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.

محصول در شرایط بالا تا 18 ماه قابلیت انبارش دارد.

Storage stability
Keep in cool and dry place out of rich of the sun and freezing and less than thirty-five degrees Celsius
Storage time: For eighteen months in standard place

هنگام دست زدن به این محصول، لطفاً از اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی و یا مشاوره کارشناسان سیلون پیروی کرده و اقدامات محافظتی و بهداشتی محل کار را برای دست زدن به مواد شیمیایی رعایت کنید.

safety
When handling this product, please comply with the advice and information given in the safety data sheet and observe protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals

داده‌های موجود در این صفحه براساس دانش و تجربه فعلی ما است. با توجه به فاکتورهای زیادی که ممکن است بر پردازش و کاربرد محصول ما تأثیر بگذارد، این داده‌ها، مصرف‌کنندگان را از انجام تحقیقات و آزمایشات خود بی‌نیاز نمی‌کند. این داده‌ها به معنی تضمین خصوصیات خاص و مناسب بودن محصول برای یک هدف خاص نیستند. هرگونه توصیف، داده، نسبت، وزن و غیره که در اینجا آورده شده است ممکن است بدون اطلاعات قبلی تغییر کند و مبنای کیفیت مورد توافق محصول نیست. کیفیت مورد توافق محصول منحصراً ناشی از اظهارات ارایه شده در مشخصات محصول است.
مسئولیت اطمینان از رعایت هرگونه حقوق انحصاری و قوانین و دستورالعمل‌های موجود بر عهده خریدار محصول ما است.

Note
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given herein may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. The agreed contractual quality of the product results exclusively from the statements made in the product specification. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed

 

سایر

Other