silon-wr-512-1.png

مستربچ مایع بنفش ۴۰۲۳

Silon Violet 4023 Liquid Masterbatch

معرفی مستربچ مایع بنفش ۴۰۲۳

Introduction

مستربچ مایع بنفش ۴۰۲۳ سیلون، برپایه محمل سازگار با کامپاندهای PVC با بهره‌گیری از دیسپرس کننده‌های پلیمریک و عاری از فیلرها تولید شده است. این محصول، سازگار با انواع کامپوزیت‌های سخت (Rigid)، نرم (Soft) و چرم مصنوعی بوده، دارای قدرت تینت، براقیت و شفافیت بالاست. مقاومت نوری و جوی عالی، در مصنوعات و پوشش‌های داخلی و خارجی، قابل استفاده است. همچنین برای ته قرمز کردن رنگدانه آبی، مورد استفاده قرار می‌گیرد. مستربچ‌های مایع سیلون با بهره‌گیری از رنگدانه‌های مقاوم در برابر روآمدگی (bleeding)، قابل ترکیب با یگدیگر به هر نسبتی و قابل ارائه با مشخصات اسپکتوفتومتری ویژه، ارائه می‌گردد.
Silon Violet 4023 SM is a Liquid Masterbatch pigment preparation dispersed in PVC compatible Oil by polymeric dispersing agent without any type of fillers. It is recommended for Soft and Rigid composites and leather, with high tint strength, glossy and brightness. It is interior and exterior recommended with excellent light and weathering fastness. Silon liquid masterbatches are offered using bleeding-resistant pigments that can be combined with each other in any ratio and can be provided with special spectrophotometric specifications. Also can be used for the shading (reddening) of blue pigments and the toning of white pigments.

مشخصات فنی رنگ‌دانه

Pigment properties

کد فام

PR122

Color Index

PR122

نام شیمیایی

بنفش دی اکسازین

Name

Dioxaxine violet

نوع

آلی

Type

Organic

فام

بنفش ته آبی

Shade

Bluish shade violet

ترنسپرنسی

شفاف

Transparency

Transparent

براقیت

بسیار براق

Glossy

High gloss

مقاومت نوری
(1-8)

عالی (8)

Light Fastness
(1-8)

Excellent (8)

مقاومت جوی
(1-5)

عالی (5)

Weathering Fastness
(1-5)

Excellent (5)

فول شید

Masstone

تینت شید

Tint

مشخصات فنی مستربچ

Liquid Masterbatch properties

درصد پیگمنت

12%

Pigment %

12%

دانسیته

1
گرم بر سانتی‌متر مکعب

Specific gravity

1
gr/cm3

قدرت تینت

±5%
نسبت به شاهد

Tint strength

±5%
Relative to the standard

حداکثر نرمی ذرات

10
میکرون

Maximum Particle size

10
Micrometre

مقاومت حرارتی

180 درجه سانتی‌گراد

Heat Resistance

180 Celsius

سازگاری با رزین

S Series
E Series

Resin Compatibility

S Series
E Series

کاربرد در نمای داخل

Interior

کاربرد در نمای خارج

Exterior

کاربرد در صنایع

Application in industries

راهنما مصرف

Guide

روغن­‌های سازگار با کامپاندهای PVC، افزودنی­‌های ترکننده، پخش کننده، ضدتجمع، ضد رسوب.

Dispersant Compound
Dispersing Compound, wetting/dispersing agents, deflocculant, anti-settling, anti-deposition

این محصول در حلب فلزی 18 کیلوگرمی ارائه می‌شود.

Packing
Metal tin:  18 Kg

در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.

محصول در شرایط بالا تا 18 ماه قابلیت انبارش دارد.

Storage stability
Keep in cool and dry place out of rich of the sun and freezing and less than thirty-five degrees Celsius
Storage time: For eighteen months in standard place

هنگام دست زدن به این محصول، لطفاً از اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی و یا مشاوره کارشناسان سیلون پیروی کرده و اقدامات محافظتی و بهداشتی محل کار را برای دست زدن به مواد شیمیایی رعایت کنید.

safety
When handling this product, please comply with the advice and information given in the safety data sheet and observe protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals

داده‌های موجود در این صفحه براساس دانش و تجربه فعلی ما است. با توجه به فاکتورهای زیادی که ممکن است بر پردازش و کاربرد محصول ما تأثیر بگذارد، این داده‌ها، مصرف‌کنندگان را از انجام تحقیقات و آزمایشات خود بی‌نیاز نمی‌کند. این داده‌ها به معنی تضمین خصوصیات خاص و مناسب بودن محصول برای یک هدف خاص نیستند. هرگونه توصیف، داده، نسبت، وزن و غیره که در اینجا آورده شده است ممکن است بدون اطلاعات قبلی تغییر کند و مبنای کیفیت مورد توافق محصول نیست. کیفیت مورد توافق محصول منحصراً ناشی از اظهارات ارایه شده در مشخصات محصول است.
مسئولیت اطمینان از رعایت هرگونه حقوق انحصاری و قوانین و دستورالعمل‌های موجود بر عهده خریدار محصول ما است.

Note
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given herein may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. The agreed contractual quality of the product results exclusively from the statements made in the product specification. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed

 

سایر

Other