silon-wr-512-1.png

خمیرپیگمنت آبی ۵۱۵۳

Silon Blue 5153 Alkyd-Based Pigment Paste

معرفی خمیرپیگمنت روغنی آلکیدی آبی ۵۱۵۳

Introduction

خمیر پیگمنت آبی روغنی ۵۱۵۳ سیلون، برپایه حلال و آلکید لانگ اویل و با بهره‌گیری از دیسپرس کننده‌های پلیمریک تولید شده است. این خمیر پیگمنت، غیرپوششی و دارای براقیت و شفافیت بالا است. به دلیل مقاومت نوری و جوی عالی، در پوشش‌های داخلی و خارجی، قابل استفاده است.

Silon Blue 5153 S is a solvent based pigment preparation dispersed in long oil alkyd resin by polymeric dispersing agent. It is transparent in paint, high gloss with excellent light and weathering fastness. It is interior and exterior recommended.

مشخصات فنی رنگ‌دانه

Pigment properties

کد فام

PB15:3

Color Index

PB15:3

نام شیمیایی

فتالوسیانین آبی بتا

Name

Pure B-modification of Phthalocyanine

نوع

آلی

Type

Organic

فام

آبی ته سبز

Shade

Greenish Blue

ترنسپرنسی

شفاف

Transparency

Transparent

براقیت

بسیار براق

Glossy

High gloss

مقاومت نوری
(1-8)

عالی (8)

Light Fastness
(1-8)

Excellent (8)

مقاومت جوی
(1-5)

عالی (5)

Weathering Fastness
(1-5)

Excellent (5)

فول شید

Masstone

تینت شید

Tint

مشخصات فنی خمیر پیگمنت

Pigment Paste properties

درصد پیگمنت

20%

Pigment %

20%

درصد جامد کل

49%

Total solid content

49%

قدرت تینت

±5%
نسبت به شاهد

Tint strength

±5%
Relative to the standard

حداکثر نرمی ذرات

10
میکرون

Maximum Particle size

10
Micrometre

دانسیته

1
گرم بر سانتی‌متر مکعب

Specific gravity

1
gr/cm3

ویسکوزیته

40 تا 50 کربس
در دمای 25 درجه سانتی‌گراد

Viscosity

Kbs 40-50
In 25 ºC

کاربرد در نمای داخل

Interior

کاربرد در نمای خارج

Exterior

سازگاری با رزین

آلکید لانگ اویل
آلکید مدیوم اویل

Resin Compatibility

Long Oil Alkyd
Medium Oil Alkyd

کاربرد در صنایع

Application in industries

راهنما مصرف

Guide

 آلکید لانگ اویل، حلال، افزودنی‌های ترکننده، پخش کننده، ضدتجمع، ضد رسوب، ضد رویه

Dispersant Compound
long-oil alkyd resin, solvent, wetting agent, dispersing agents, deflocculant, anti-salting, anti-deposition, anti-crust

این محصول در حلب فلزی 18 کیلوگرمی و بشکه فلزی 190 کیلوگرمی ارائه می‌شود.

Packing
Metal tin:  18 Kg
Metal barrel: 190 Kg

در دمای کمتر از ۳۵ درجه سانتی‌گراد نگهداری و از یخ زدن و تابش مستقیم نور خورشید، محافظت گردد.

محصول در شرایط بالا تا 18 ماه قابلیت انبارش دارد.

Storage stability
Keep in cool and dry place out of rich of the sun and freezing and less than thirty-five degrees Celsius
Storage time: For eighteen months in standard place

هنگام دست زدن به این محصول، لطفاً از اطلاعات مندرج در برگه اطلاعات ایمنی و یا مشاوره کارشناسان سیلون پیروی کرده و اقدامات محافظتی و بهداشتی محل کار را برای دست زدن به مواد شیمیایی رعایت کنید.

safety
When handling this product, please comply with the advice and information given in the safety data sheet and observe protective and workplace hygiene measures adequate for handling chemicals

داده‌های موجود در این صفحه براساس دانش و تجربه فعلی ما است. با توجه به فاکتورهای زیادی که ممکن است بر پردازش و کاربرد محصول ما تأثیر بگذارد، این داده‌ها، مصرف‌کنندگان را از انجام تحقیقات و آزمایشات خود بی‌نیاز نمی‌کند. این داده‌ها به معنی تضمین خصوصیات خاص و مناسب بودن محصول برای یک هدف خاص نیستند. هرگونه توصیف، داده، نسبت، وزن و غیره که در اینجا آورده شده است ممکن است بدون اطلاعات قبلی تغییر کند و مبنای کیفیت مورد توافق محصول نیست. کیفیت مورد توافق محصول منحصراً ناشی از اظهارات ارایه شده در مشخصات محصول است.
مسئولیت اطمینان از رعایت هرگونه حقوق انحصاری و قوانین و دستورالعمل‌های موجود بر عهده خریدار محصول ما است.

Note
The data contained in this publication are based on our current knowledge and experience. In view of the many factors that may affect processing and application of our product, these data do not relieve processors from carrying out their own investigations and tests; neither do these data imply any guarantee of certain properties, nor the suitability of the product for a specific purpose. Any descriptions, drawings, photographs, data, proportions, weights, etc. given herein may change without prior information and do not constitute the agreed contractual quality of the product. The agreed contractual quality of the product results exclusively from the statements made in the product specification. It is the responsibility of the recipient of our product to ensure that any proprietary rights and existing laws and legislation are observed

 

سایر

Other